THƯƠNG HIỆU TÔM VIỆT TỪ CHẤT LƯỢNG

Lấy an toàn thực phẩm làm nguyên tắc hàng đầu, mỗi sản phẩm của STAPIMEX là kết quả của một chu trình sản xuất khép kín, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt nhất

TEMPURA & BREADED PRODUCTS

COOKED VANNAMEI SHRIMP

Sushi Ebi
Shirmp Ring
Peeled Deveined Products

RAW VANNAMEI SHIRMP PRODUCTS

Marinated
Raw PD Tail On Skewer
Peeled Deveined Tail On
Nobashi
Headless Shell On
Raw PD Tail Off Skewer