01. COOKED VANAMEI
SHRIMPS

PEELED DEVEINED TAIL-ON

PEELED DEVEINED TAIL-OFF

02. RAW VANAMEI SHRIMPS

PEELED DEVEINED TAIL ON

PEELED DEVEINED TAIL OFF

HEADLESS

NOBASHI

SKEWER

03. TEMPURA & BREADED

TEMPURA

TORPEDO EBI FRY

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÉP KÍN

ĐẢM BẢO VỀ NGUỒN GỐC

TƯƠI MỚI VÀ GIÀU DINH DƯỠNG

Chúng tôi đảm bảo chất lượng và độ tươi ngon nhất của từng sản phẩm với công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế.